Linda


LINDA HRONOVÁ
klasická homeopatie

ASTROLOGICKÉ KONZULTACE


S pomocí astrologie můžete řešit jakékoli otázky.
Mohou se týkat zdraví, studia, zaměstnání nebo vhodné doby pro začátky nových aktivit.

Moje specializace se týká vztahů.

Základem pro řešení vztahů je osobní a partnerský ( srovnávací) horoskop doplněný dalšími metodami.
Ptát se můžete na jakékoli oblasti - s životním partnerem, s rodiči, sourozenci, dětmi, kamarády, spolupracovníky.

Astrologi se věnuji už skoro dvacet let a mám s ní ty nejlepší zkušenosti.

Cena za hodinovou vstupní konzultaci je 1200,- Kč

Na konzultaci je třeba se předem objednat.

Copyright (c) 2018 Linda Hronová - webdesign : Linda Hronová