Linda


LINDA HRONOVÁ
klasická homeopatie

PARTNERSKÉ VZTAHY

Kvalita našich vztahů - především k sobě samému a ná základě této kvality pak k životnímu partnerovi, rodičům, dětem, přátelům nebo spolupracovníkům - je určujícím faktorem naší spokojenosti a tím i našeho zdraví. Pravidla, jak se chovat, jsou známa a většina z nás je po teoretické stránce dobře zná. V praxi je to ale mnohem složitější a vyznat se v tom, co se v nás a v druhých lidech při setkáních děje, je uměním, kterému se učíme celý život.

Vztahy jsou - nejspíš celoživotně - mým darem i prokletím.

Vzhledem k tomu, že mé vztahy dlouhou dobu neodpovídaly mým představám a byly zdrojem konfliktů, hledala jsem jak příčiny, tak i řešení. A tak se postupem času tato oblast žití stala mou vášní. Přečetla jsem spousty knih, chodila na kurzy a semináře, konzultovala s odborníky. Díky tomu si troufám říct, že vím o vztazích a jejich fungování víc, než je běžné.
Neocenitelným pomocníkem je mi astrologie - srovnávací horoskopy umí popsat jak jednotlivé aktéry, tak i jejich vztah. A bonusem jsou dnes už i zkušenosti, prověřené léty věnovanými této problematice.

Nabízím vám konzultace, při kterých je možné nalézt chyby v prožívání sebe sama i druhých a následně pak strategii, která vede k pocitu spokojenosti a ke schopnosti vypořádat se s jakoukoli situací.
Pocit životní pohody se odvíjí od míry, se kterou svůj život ovládáte a utváříte. Dobrá zpráva je, že je možné se to naučit. Dokonce i v "pokročilém" věku, což nemám vyčtené z knih, ale potvrzené vlastní zkušeností :-)))


Copyright (c) 2018 Linda Hronová - webdesign : Linda Hronová